TOPPERS CLASS-XII
Toppers 2017

Science Toppers

Vatsala Srivastava
97.4%


Devanshi Triparhi
95.8%


Deeksha Sharma
94.6%


Swikriti Pandey
94.4%


Anshman Singh
94.2%


Commerce Toppers

Mahima Taksali
97.4%


Amisha Singh
89.6%


Anam Fatima
88.8%

SUBJECT WISE TOPPERS

ENGLISH
S.NO. NAME MARKS
1 Vikas Sharma 98
2 Kuldeep Tiwari 98

MATHS
S.NO. NAME MARKS
1 Reena Mavi 100
2 SHUBH SINGH GAUR 99
3 AKSHIT Sharma 99

PHYSICS
S.NO. NAME MARKS
1 KABIR ARORA 98
2 ARYAMAN GUPTA 98
3 SUDHANSHU PRATAP SINGH 98

CHEMISTRY
S.NO. NAME MARKS
1 Rahul Kumar 99

BIOLOGY
S.NO. NAME MARKS
1 SHREYA SHARMA 99

COMP. SCIENCE
S.NO. NAME MARKS
1 NIRJHAR MUKHERJEE 100
2 ADITYA JAIN 100
3 DANIYAL ABBASI 99
4 JAYA SHARMA 99

ACCOUNTANCNCY
S.NO. NAME MARKS
1 AASTHA 95
2 ANANYA BANSAL 95
3 RASHI GARG 95
4 TUSHAR KANODIA 95

BUSINESS STUDIES
S.NO. NAME MARKS
1 ANMOL CHADHA 97

ECONOMICS
S.NO. NAME MARKS
1 AASTHA 100
2 ANMOL CHADHA 100
3 SHRUTI GUPTA 100
4 GAYATRI AHUJA 100
5 Shrishti Gupta 100
6 KAVISHA SHARMA 99

PSYCHOLOGY
S.NO. NAME MARKS
1 ASTHA UPADHYAYA 100
2 GAURANGI VATS 100
3 PRIYAM TYAGI 100
4 SAUMYA WADHAWAN 100
5 ASHNA BAKSHI 99

HISTORY
S.NO. NAME MARKS
1 ASTHA UPADHYAYA 98
2 ASHNA Bansal 97
3 GAURANGI VATS CHAUHAN 97
4 PRIYAM TYAGI 97

POLITICAL SCIENCE
S.NO. NAME MARKS
1 Shrishti Gupta 99
2 ASTHA UPADHYAYA 99
3 GAURANGI VATS CHAUHAN 99

GEOGRAPHY
S.NO. NAME MARKS
1 Shrishti Gupta 98

COMMERICAL ART
S.NO. NAME MARKS
1 SAUMYA SINGH 99
2 SAYANEE 98
3 PRATIKSHA RANA 98
4 ELAKSHI SHANDIL 97
5 SHANET Kumar 97

PHYSICAL EDUCATION
S.NO. NAME MARKS
1 Rohit Singh 99